Courts of Ternopil and Ternopil region

15.11.2011

Courts of Ternopil and Ternopil region

Title Address Phone Chairman
46001, Ternopil,
st. Prince Ostrog, 14a
(0352) 25-06-80,
(0352) 52-41-34,
(0352) 52-15-65
Sergey Sergeevich Stopnik
46006, Ternopil,
st. Prince Ostrog, 14a
(0352) 52-41-64 Derkach
Lidia Ivanovna
46000, Ternopil,
st. Prince Ostrog, 20
(0352) 22-01-36 Shulgach
Nikolay Petrovich
District courts of the Ternopil region
47501, Berezhany,
st. Bank, 3
(03548) 2-10-06 Stashkov
Bogdan Ivanovich
48700, Borshchev,
st. Sich Riflemen, 11
(03541) 2-13-39 Chepesyuk
Orest Vasilievich
48400, Buchach,
st. Mickiewicz, 11
(03544) 2-16-40 Gordiev
Vladimir Alekseevich
48200, smt. Gusyatin,
st. Pushkin, 7
(03557) 2-19-55 Remar
Grigoriy Nikolaevich
48600, city Zalishchiki,
st. Lysenko, 1
(03554) 2-19-42,
(03554) 2-33-05
Dudyak
Stepan Vasilyevich
47302, Zbarazh,
st. Grushevskogo, 13
(03550) 2-13-65 Hudyma
Igor Vladimirovich
47201, the town of Zborov,
st. B. Khmelnitsky, 4
(03540) 2-10-57 Coachman
Igor Bogdanovich
47600, smt. Kozova,
st. Guards, 4
(03547) 2-11-38 Bodnaruk
Bogdan Vasilyevich
47003, Kremenets,
st. Mira, 7
(03546) 2-19-74 Zembra
Evgeny Iosipovich
47400, smt. Lanovtsy,
st. School, 7
(03549) 2-15-61 Boyachok
Lyubov Ivanovna
48300, Monastyriska,
st. School, 4
(03555) 2-11-32,
(03555) 2-13-81
Kostyuk
Mikhail Ivanovich
48000, Podgaytsy,
st. Mickiewicz, 26h
(03542) 2-10-06,
(03542) 2-17-47
Ignatov
Galina Vladimirovna
47800, Podvolochisk,
st.Railway, 1
(03543) 2-13-91 Commandant
Roman Tarasovich
48100, Terebovlya,
st. Severina Nalyvayko, 6
(03551) 2-19-87 Smartly
Ivan Ivanovich
46003, Ternopil,
st. Kotlyarevskogo, 34
(0352) 25-19-75 Magdic
Alexander G.
48500, Chertkov,
st. Bandera, 13
(03552) 2-35-33 Kolomiets
Natalia Zinovievna
47100, Shumsk,
st. AND.


Related news

 • Where to go for help
 • American woman won the lottery 758 million dollars
 • 5 of the strangest ancient artifacts
 • Night clubs of Chernigov and region: a selection of sites
 • Dog Frisbee: a selection of quotes
 • Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region

  Courts of Ternopil and Ternopil region