The courts of Sumy and Sumy region

15.11.2011

The courts of Sumy and Sumy region

Title Address Phone Chairman
40477, Sumy,
pr-t Shevchenko, 18/1
(054) 221-52-36,
(054) 221-52-84
Kovalenko
Alexander Viktorovich
40030, Sumy,
st. Kirov, 28
(054) 262-58-11 Meadow
Nikolai Grigorievich
40021, Sumy,
st. Kirov, 157
(054) 260-82-75 Shapoval
Nikolai Mikhailovich
District courts of Sumy region
42700, the town of Akhtyrka,
st. October 7
(05446) 2-40-71,
(05446) 2-31-60
Veres
Nikolai Fedorovich
41700, Burin,
st. May Day, 16
(05454) 9-14-95 Stetsenko
Valentina Sergeevna
41800, Belopolye,
st. Shevchenko, 17
(05443) 9-27-60 Tereshchenko
Olga Ivanovna
42800, smt. Great Pisarevka,
st. Grayvoronovskaya 21
(05457) 5-18-00 Viewer
Natalya Grigoryevna
41400, Glukhov,
st. Spasskaya, 32
(05444) 2-25-13 Getmanenko
Alla Ivanovna
40030, Sumy,
st. May Day, 13
(054) 260-07-99 Shelekhova
Anna Valerievna
40000, Sumy,
st. May Day, 12
(054) 227-11-05 Ram
Svetlana Andreevna
41600, Konotop,
st. Garden, 8
(05447) 4-63-04,
(05447) 2-63-04
Eremina
Tatyana Stepanovna
42400, smt. Krasnopole,
st. Vokzalnaya, 18
(05459) 7-13-09 Shcherbina
Anatoly Semenovich
41300, Krolevets,
st. Franco, 13
(05453) 9-54-47,
(05453) 9-74-45
Begunova
Olga Viktorovna
42200, Lebedin,
st. Karpov, 10
(05445) 2-17-98 Chailo
Aleksandr Vladimirovich
42500, town Linden Valley,
st. Romenskaya, 6
(05452) 5-12-93 Royuditsky
Nikolay Andreevich
42100, town Nedrigailov,
st. Shevchenko, 4
(05455) 5-23-87 Zakharchenko
Alexander Petrovich
41500, Putivl,
st. Kirov, 54
(05442) 5-43-55 Gritsenko
Peter Pavlovich
42000, the city of Romny,
st. Lenin, 12
(05448) 2-17-70 Ganzia
Alexander Dmitrievich
42000, the city of Romny,
st. Cathedral, 12
(05448) 2-32-44 Kondratenko
Lyudmila Petrovna
41000, Mid-Buda,
st. Vokzalnaya, 26
(05451) 9-16-52 Banchukova
Vera Ivanovna
40030, Sumy,
st. May Day, 13
(054) 260-07-71 Klochko
Boris Mikhailovich
42600, Trostyanets,
st. Mira, 9
(05458) 5-11-72 Shevchenko
Victor Sergeevich
41100, Shostka,
st. Karl Marx, 63
(05449) 6-52-01,
(05449) 6-51-39
Chernobay
Oleg Ivanovich
41200, smt. Yampol,
Blvd.


Related news

 • A cat that attracts different animals
 • Space Lab-Rover
 • Rehabilitation of the body after taking antibiotics
 • The most protected prisons in the world
 • Medical institutions (hospitals) of Poltava region: a selection of sites
 • The courts of Sumy and Sumy region

  The courts of Sumy and Sumy region

  The courts of Sumy and Sumy region

  The courts of Sumy and Sumy region

  The courts of Sumy and Sumy region

  The courts of Sumy and Sumy region

  The courts of Sumy and Sumy region

  The courts of Sumy and Sumy region

  The courts of Sumy and Sumy region

  The courts of Sumy and Sumy region

  The courts of Sumy and Sumy region The courts of Sumy and Sumy region The courts of Sumy and Sumy region The courts of Sumy and Sumy region The courts of Sumy and Sumy region The courts of Sumy and Sumy region The courts of Sumy and Sumy region The courts of Sumy and Sumy region The courts of Sumy and Sumy region The courts of Sumy and Sumy region The courts of Sumy and Sumy region The courts of Sumy and Sumy region The courts of Sumy and Sumy region The courts of Sumy and Sumy region The courts of Sumy and Sumy region The courts of Sumy and Sumy region The courts of Sumy and Sumy region The courts of Sumy and Sumy region The courts of Sumy and Sumy region The courts of Sumy and Sumy region The courts of Sumy and Sumy region The courts of Sumy and Sumy region The courts of Sumy and Sumy region The courts of Sumy and Sumy region